250 milions d’euros per a l’habitatge social

L’habitatge social comptarà amb dues noves línies d’ajuts de 250 milions d’euros en total, en línia amb els objectius estratègics del Govern de la Generalitat d’incrementar el parc de lloguer social.

La línia de préstecs per finançar la compra d’habitatges, dotada amb 110 milions d’euros, té com a destinataris ajuntaments, entitats sense ànim de lucre, entitats del tercer sector i promotors socials. S’estima que aquesta línia de préstecs permetrà ampliar l’oferta de lloguer social a Catalunya en 1.800 habitatges.

En els propers mesos, està previst que les entitats financeres treguin a la venda una part important del seu parc d’habitatges. La legalitat vigent permet que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pugui adquirir-los abans de la venda pública, per després oferir-los a les entitats del tercer sector i als promotors socials.
Les entitats que adquireixin aquests habitatges hauran de destinar-los, prioritàriament, a situacions derivades de les meses d’emergències. En aquest cas, els llogaters pagaran només 30 euros al mes.
La línia de finançament per a la construcció de 1.000 nous habitatges de lloguer social es va activar a l’abril i està dotada amb 140 milions d’euros per a promotors privats i promotors públics (ajuntaments, consells comarcals...). Els habitatges s’hauran de construir en algun dels 152 municipis amb forta demanda acreditada.

Font: https://web.gencat.cat

Entradas relacionadas