A l’octubre s’inscriuen en els registres de la propietat 168.572 finques, un 5,1% menys que en el mateix mes de l’any anterior

Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat (ETDP) Octubre 2019. Dades provisionals.

Les compravendes d'habitatges inscrits disminueixen un 1,5% respecte a octubre de 2018.
El nombre de finques transmeses inscrites en els registres de la propietat (procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment) el mes d'octubre és de 168.572, la qual cosa suposa un 5,1% menys que en el mateix mes de 2018.

En el cas de les compravendes de finques registrades, el nombre de transmissions és de 86.558, amb un augment anual del 0,7%.

Compravendes inscrites en els registres de la propietat
El 86,1% de les compravendes registrades a l'octubre correspon a finques urbanes i el 13,9% a rústiques. En el cas de les urbanes, el 57,4% són compravendes d'habitatges.
El nombre de compravendes de finques rústiques puja un 2,8% a l'octubre en taxa anual i el de finques urbanes un 0,3%. Dins d'aquestes últimes, les compravendes d'habitatges registren una disminució anual del 1,5%.

Compravendes d'habitatges registrats segons règim de protecció i estat
El 90,8% dels habitatges transmesos per compravenda a l'octubre són lliures i el 9,2% protegides.
En termes anuals, el nombre d'habitatges lliures transmesos per compravenda disminueix un 1,5% i el de protegides un 1,4%.
El 18,5% dels habitatges transmesos per compravenda a l'octubre són noves i el 81,5% usades.
El nombre d'operacions sobre habitatges nous baixa un 0,1% i el d'usades un 1,8% respecte a octubre de 2018.

Llegir-ne més >>>

Los comentarios están cerrados.