Al juliol s’inscriuen en els registres de la propietat 169.683 finques, un 14,5% més que en el mateix mes de l’any anterior

Les compravendes d'habitatges inscrits augmenten un 16,2% respecte a juliol de 2017  

El nombre de finques transmeses inscrites en els registres de la propietat (procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment) en el mes de juliol és de 169.683, la qual cosa suposa un 14,5% més que en el mateix mes de 2017. En el cas de les compravendes de finques registrades, el nombre de transmissions és de 89.092, amb un augment anual del 13,5%.

 

Compravendes inscrites en els registres de la propietat

El 87,8% de les compravendes registrades al juliol correspon a finques urbanes i el 12,2% a rústiques. En el cas de les urbanes, el 58,7% són compravendes d'habitatges.  El nombre de compravendes de finques rústiques augmenta un 8,3% al juliol en taxa anual i el de finques urbanes un 14,3%. Dins d'aquestes últimes, les compravendes d'habitatges registren un increment anual del 16,2%.

Evolució de la taxa mensual  

Per contribuir a l'anàlisi i interpretació de les dades, el gràfic següent mostra la variació del nombre de compravendes d'habitatges entre els mesos de juny i juliol en els cinc últims anys. En 2018, la taxa mensual és del 2,7%, la qual cosa suposa 12,8 punts més que la de l'any anterior.

Evolució de la taxa mensual  del nombre de compravendes de vivendes

Variació mes de juliol sobre juny del mateix any

Evolució de la taxa mensual  del nombre de compravendes de vivendes
Variació mes de juliol sobre juny del mateix any

Resultats per comunitats autònomes

En el mes de juliol el nombre total de finques transmeses inscrites en els registres de la propietat per cada 100.000 habitants aconsegueix els seus valors més alts a La Rioja (759), Aragó (645) i Comunitat Valenciana (611).  Comunitat Foral de Navarra (25,5%), Illes Balears (24,9%) i Comunitat Valenciana (24,6%) registren les taxes de variació anuals més elevades. Per la seva banda, Canàries (–6,3%), Aragó (5,0%) i La Rioja (6,9%) presenten les taxes anuals més baixes. Atenent a les compravendes d'habitatges registrats, les comunitats amb major nombre de transmissions per cada 100.000 habitants són Comunitat Valenciana (185), Illes Balears (172) i Comunitat de Madrid (137).

Les comunitats que presenten els majors increments anuals en el nombre de compravendes d'habitatges al juliol són Aragó (32,0%), Galícia (28,6%) i Castella–La Manxa (27,1%). Per la seva banda, La Rioja (–4,2%), Canàries (–3,9%) i Catalunya (4,4%) registren les taxes de variació anual més baixes al juliol.

Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat (ETDP). Juliol 2018

Entradas relacionadas