Com reduir l’IRPF de la venda d’un pis heretat

Segons l'INE en el 2019 es van transmetre 174.928 habitatges en herència. Enguany, a causa de la pandèmia, és probable que aquesta xifra augmenti i molts heretin propietats que després vulguin posar a la venda. Però què podem fer per a pagar menys IRPF per la venda d'un habitatge heretat? A continuació, expliquem algunes claus sobre aquest tema.

Pagament de l'impost de successions i donacions

Per a vendre un pis heretat no n'hi ha prou amb figurar en el testament o ser descendent directe de la persona morta. És necessari:

Procediment legal d'acceptació de l'herència i canvi de titularitat de l'habitatge.
Pagament de plusvàlua municipal obligatori i impost de successions i donacions.
Per a vendre l'habitatge i no pagar una quantiosa suma en l'IRPF per la venda hem de tenir molt en compte el valor d'adquisició que s'indiqui en l'impost de successions i donacions ja que és el que s'utilitzarà per a calcular quant hem de pagar a Hisenda per la venda.

Però quin és el valor d'adquisició d'una casa que ha estat heretada? L'impost de successions es calcula sobre la base del valor real del patrimoni, però l'Agència Tributària accepta que puguem utilitzar dos tipus: el preu de mercat de la casa o el valor fiscal que ens dóna la Hisenda autonòmica. Aquest tribut està cedit a les comunitats i cadascuna d'elles contempla una sèrie de preus mínims per als habitatges.

La diferència entre tots dos està en el fet que el valor fiscal de les comunitats no té en compte la situació del mercat i solen estar per sota del preu real dels habitatges. En aquest sentit, usar el que ens dóna l'Administració pot suposar que, en primera instància, paguem menys en l'impost de successions, però ens repercuteixi en l'IRPF a l'hora vendre l'habitatge.

Pagar el preu de mercat pot fer pot fer que paguem poc o res d'IRPF per la venda

Si la nostra intenció és vendre des de l'inici el convenient és declarar en l'impost de successions el preu real de l'habitatge. Si venem la propietat a aquest import, a l'hora de calcular l'IRPF per la venda, no ens sortirà pràcticament cap guany patrimonial a tributar. Fins i tot, és possible que tinguem una pèrdua i que quedem exempts.

Hem de tenir en compte que la quantitat a pagar d'IRPF, en molts casos, és major al cost que representa el pagament d'impostos i successions. Especialment, quan es tracta d'una herència en la qual els hereus són de primer grau (de pares a fills), ja que, si bé cada comunitat autònoma estableix els seus propis criteris per a cobrar el tribut, la majoria de les regions aplica diferents bonificacions i reduccions per a aquesta mena de parentiu.

Per exemple, en algunes regions les bonificacions poden arribar a ser del 99% si els hereus són descendents directes, per la qual cosa s'hauria de pagar a penes l'1% de la quota de tribut. En concret en aquest cas en usar el preu de mercat no hi ha cap canvi i per tant s'evita que hàgim d'abonar molt d'IRPF per la venda de l'habitatge.

Cal tenir en compte que, Hisenda només demanarà realitzar comprovacions si el preu indicat en l'impost de successions està per sota del valor fiscal. Si està per damunt, no realitzarà cap reclam.

Font: inmonews.es

Entradas relacionadas