Comunicat sobre la denúncia contra la publicació del Llibret d’okupació d’Arran

El dia 19 de febrer, l'organització política juvenil independentista i d'esquerres dels Països Catalans, Arran, presentava un nou "Llibret d'Okupació". Un document on s'explica com forçar una porta per entrar en un habitatge o com punxar la llum de la comunitat, entre altres.

De forma immediata, el 23 de febrer de 2021, el Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya va signar i presentar conjuntament un escrit de denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya contra aquesta organització política juvenil, així com contra les persones físiques responsables, per l'elaboració i difusió pública d'un manual amb finalitats didàctiques per portar a terme ocupacions il·lícites de finques ja que podrien ser considerats com una manifesta instigació a delinquir.

L'article 269 del Codi Penal disposa que "la provocació, la conspiració i la proposició per a cometre delictes de robament, extorsió o apropiació indeguda, seran castigades amb la pena inferior en un o dos graus a la del delicte corresponent". De tal manera, i tot i considerant que la publicació del Llibret d'okupació pogués entendre's com dirigit a encoratjar a tercers a la comissió de delictes d'usurpació no violenta d'immobles, danys i defraudació de fluid elèctric i anàlegs, s'observa que els indicats il·lícits no venen especificats en el manual, sinó que tracta actes merament preparatoris previs a l'inici de l'execució delictiva.

És per tot això que la Fiscalia no troba en la publicació i difusió del Llibret d'Okupació les característiques pròpies d'un il·lícit de caràcter penal, i per tant, ha acordat l'arxivament de les actuacions, malgrat el nostre desacord.

Entradas relacionadas