Consejo General de COAPIs: “Encara que amb prudència, les dades de juny poden entendre’s com a senyal d’una recuperació del mercat i adaptació a la nova normalitat”

"Les dades de juny poden entendre's com a senyal d'una recuperació del mercat"

Lola Alcover, secretària del Consejo General de COAPIs d'Espanya, fa una lectura positiva de l'estadística i destaca que “com a lectura global, podem veure que el mercat immobiliari es manté en època de crisi com un refugi inversor segur i també com un generador de liquiditat de l'estalvi de les famílies”.

Agost, 2020.- El Consell General dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya reacciona al nou informe estadístic en matèria d'habitatge ofert per l'Institut Nacional d'Estadística sobre la signatura de contractes *hipotecariosregistrada durant el mes de juny.

Amb una lògica disminució d'operacions hipotecàries respecte a mateix mes de l'any 2019, en aquest cas del 12,7%, Lola Alcover, secretària del Consell General remarca les següents dades comparatives, dins del context de les incidències de la pandèmia sobre la soci-economia espanyola, i realitza aquestes valoracions:

“Aquesta caiguda és clarament inferior a l'equivalent per a el mes de maig passat, reportada en un 27’6%. Amb prudència, pot això entendre's com a recuperació del mercat i adaptació a la nova normalitat”.

“Un 28% del total d'operacions ho són sobre finques urbanes diferents a habitatges, la qual cosa com menys qüestiona l'enorme temor a la desaparició del petit comerç, enfront de l'embranzida de les grans cadenes de venda online”.

“Les novacions hipotecàries ascendeixen, tant en relació al mateix mes de l'any 19 com en número total, significant una actitud més que positiva per a permetre als hipotecats adaptar-se als seus particulars noves condicions per part de les entitats financeres”.

Finalment, com a lectura global, Alcover destaca que “podem veure que el mercat immobiliari es manté en època de crisi com un refugi inversor segur i també com un generador de liquiditat de l'estalvi de les famílies”.

Font: inmonews.es

Entradas relacionadas