Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

Aquest curs es realitza conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili i està reconegut per l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya

El curs permet acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l'activitat immobiliària i complir els nous requisits per tenir accés a la professió d'Agent Immobiliari segon la llei 18/2007, del Decret de l'Habitatge i el Decret 12/2010, de 2 de febrer.

La modalitat del curs és semipresencial i està especialment adreçat a professionals del sector immobiliari i persones interessades en accedir a la professió d'Agent Immobiliari. La durada total serà de 200h i les sessions presencials que es realitzaran del 28/09/2019 al 29/02/2020 seran els dissabtes de 9:00 a 14:00 h al Centre de Formació Permanent. Fundació URV Avda. de l'Onze de Setembre,112. Reus 43203.

El programa formatiu es divideix en deu mòduls que aprofundeixen en diferents aspectes de la professió que van des del dret fins al màrqueting.

PROGRAMA

 1. El Dret de propietat
 2. Dret immobiliari
 3. La legislació d’arrendaments urbans
 4. El Dret tributari immobiliari
 5. Dret hipotecari
 6. Dret urbanístic i de l’habitatge
 7. Dret a l’habitatge. La promoció immobiliària
 8. Valoracions immobiliàries
 9. El professional immobiliari. Activitat professional
 10. Màrqueting, comercialització i resolució de conflictes
 11. Codi deontològic i tribunal arbitral
 12. El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
 13. Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges.

Durada: 200 h

Preu: 925 €

Coordinació acadèmica: Sergio Nasarre Aznar i Héctor Simón Moreno

Descarrega el programa amb informació addicional

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ

Interessats/des adreçeu-vos al COAPI de Tarragona per fer les inscripcions: info@apitarragona.com
Per més informació contactar amb el col·legi tel. 977 23 58 20.

- 200 hores de formació, de les quals 85 hores són presencials i 115 hores són online.

- Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat t o trucar al 977 77 99 60.

Entradas relacionadas