Derogació del Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Mesures com la durada dels contractes d'arrendament i la quantitat de les fiances eren els canvis més significatius. No obstant això, el Congrés dels Diputats ha tombat aquest reial decret llei per una àmplia majoria.

Qualsevol contracte que s'hagi signat entre aquestes dues dates quedarà inalterat, és a dir, vigent, encara que el Congrés hagi rebutjat les mesures ara.

El Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre que va entrar en vigor el passat 19 de desembre, ha quedat derogat per part del Congrés dels Diputats, i suposa tornar a la normativa anterior per a tots els contractes d'arrendaments que se signin a partir d'avui 23 de gener de 2019.

Donada la naturalesa provisional de tot reial decret llei, aquesta norma jurídica havia de convalidar-se en el termini màxim de trenta dies hàbils pel Congrés dels Diputats des de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado. Finalment, i com alguns ja esperaven, no ha obtingut la confiança de la cambra, i el text no ha estat convalidat, quedant derogada automàticament aquesta normativa.

A partir del 23 de gener de 2019 regirà la normativa anterior al Reial Decret Llei 21/2018 que es va aprovar el 14 de desembre de 2018, i, per tant, els contractes d'arrendament que se celebrin a partir del 23 de gener, tornaran a tenir una durada màxima per a l'arrendador de 3 anys, i es prorrogaran obligatòriament per un any més si, arribada la data de venciment del contracte, una vegada transcorregut aquests tres anys de durada, cap de les parts hagués notificat a l'altra, almenys amb un mes d'antelació a aquella data, la seva voluntat de no renovar-lo.

 

Entradas relacionadas