El Govern activa ajudes destinades a l’habitatge per a joves i col·lectius vulnerables

El Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 es pretén dur a terme en els pròxims mesos i oferirà ajudes a joves, gent gran i col·lectius vulnerables com, per exemple, els afectats pels desnonaments.

L'objectiu del pla és atenuar, en la mesura del possible, la pujada desmesurada del preu de l'habitatge, que dificulta l'accés de la joventut al mercat residencial i impedeix als col·lectius amb menys recursos poder assumir les despeses d'una hipoteca.

El nou Pla Estatal d'Habitatge dóna rellevància al lloguer, la rehabilitació i també a la compra. Les mesures tenen com a objectiu ajudar a les persones (especialment, als joves i majors) i donar subvencions per a la compra o el lloguer d'habitatges.

Una de les mesures que més ha cridat l'atenció és la confirmació que els menors de 35 anys podran accedir a una ajuda de 10.800 euros per comprar un habitatge. L'immoble pot ser tant de protecció oficial com lliure i la llei pretén ajudar a comprar l'habitatge amb un màxim del 20% del valor de la mateixa podent arribar fins a 10.800 euros.
En el cas del lloguer els principals beneficiaris són els joves menors de 35 anys i les persones majors de 65 anys. El pla pretén ajudar a pagar la llum, l'aigua i la comunitat a gent que no s'ho pot permetre. En el cas dels majors de 65 anys les ajudes són per arribar a final de mes. El mateix succeeix amb els joves menors de 35 anys i les subvencions al lloguer d'habitatge que rebran a canvi.
Un altre tipus d'ajudes són les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges que tenen com a objectiu la restauració d'immobles.

Més informació...

Entradas relacionadas