El nombre d’hipoteques sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat és de 29.032, un 0,1% menys en taxa anual

L'import mitjà d'aquestes hipoteques augmenta un 0,7% i se situa en 124.655 euros
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges és de 29.032, un 0,1% menys que a l'abril de 2018. L'import mitjà és de 124.655 euros, amb un augment del 0,7%.
L'import mitjà de les hipoteques inscrites en els registres de la propietat a l'abril (procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment) és de 142.440 euros, un 1,8% superior al del mateix mes de 2018.

El valor de les hipoteques constituïdes sobre finques urbanes aconsegueix els 5.325,6 milions d'euros, un 2,6% menys que a l'abril de 2018. En habitatges, el capital prestat se situa en 3.619,0 milions, amb un augment anual del 0,6%.

Tipus d'interès de les hipoteques

Per a les hipoteques constituïdes sobre el total de finques a l'abril, el tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,51% (un 5,1% inferior al d'abril de 2018) i el termini mitjà de 23 anys. El 58,7% de les hipoteques són a tipus d'interès variable i el 41,3% a tipus fix.
El tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,23% per a les hipoteques a tipus variable (un 6,4% menor que a l'abril de 2018) i del 3,07% per a les de tipus fix (un 4,8% més baix).

En les hipoteques constituïdes sobre habitatges, el tipus d'interès mitjà és del 2,59% (un 2,9% inferior al d'abril de 2018) i el termini mitjà de 24 anys. El 56,8% de les hipoteques sobre habitatges es constitueix a tipus variable i el 43,2% a tipus fix. Les hipoteques a tipus fix experimenten un augment del 6,7% en taxa anual.
El tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,30% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable (amb un descens del 5,1%) i del 3,09% per a les de tipus fix (un 1,8% menor).

Llegir tota l'estadística d'hipoteques abril 2019

Los comentarios están cerrados.