El sector de la construcció registra dades positives en el primer semestre

El sector de la construcció a Espanya va registrar dades positives en el primer semestre de 2018 relacionats amb l'ocupació, la creació d'empreses, l'expedició de visats o les licitacions públiques, recollits pel Baròmetre de l'Observatori Industrial de la Construcció.

Entre les dades destaquen, en primer lloc, les de l'ocupació en el sector. Així, segons les dades recollides de l'INE, l'afiliació a la Seguretat Social en el sector va créixer un 6,9% en el primer semestre de l'any pel que fa al mateix període de 2017.

Desglossat: en el Règim General, en el sector de la construcció es va arribar als 800.635 afiliats, un 9,2% més que en 2017; i en el Règim d'Autònoms als 372.320 afiliats, un 1,9% més en taxa interanual. D'altra banda, la xifra d'aturats va descendir un 11%, en comparació al primer semestre de 2017, en aconseguir els 138.900 treballadors aturats en la construcció.

El nombre d'empreses inscrites en el Règim General de la Seguretat Social, amb CNAE del sector de la construcció, va créixer en el primer semestre de l'any un 3,4%, aconseguint la xifra de 147.136 empreses. Segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, el sector de la construcció va registrar un increment interanual del 4,6% en el nombre d'empreses dedicades a activitats de construcció d'edificis (amb 60.260 empreses) i un 2,9% en construcció especialitzada (amb 77.567 empreses).

Licitació pública i visats

Pel que fa a la licitació pública entre gener i juny de 2018, es va incrementar un 39% pel que fa a 2017, aconseguint la xifra de 6.665 milions d'euros.

D'aquesta inversió, segons l'Associació d'empreses Constructores i Concessionàries d'Infraestructures (*Seopan), un 64% (4.278 milions d'euros) va correspondre a contractes d'obra civil, la variació interanual de la qual va ser del 49%, mentre que un 36% (2.387 milions) van ser obres d'edificació, la pujada de la qual va ser del 23% pel que fa al mateix període de 2017.

Quant a la procedència de les licitacions, el major increment es va produir en les Administracions Locals, amb un 47% respecte a 2017, seguit de l'Administració Central, amb un 38%, i finalment de les Administracions Autonòmiques, amb un 28% de variació interanual.

Un altre dels indicadors positius que recull l'últim baròmetre de l'Observatori, creat per la Fundació Laboral de la Construcció, és el nombre de sol·licituds de visats per construir habitatge nou, que es van incrementar un 23,8% de gener a maig de 2018 (últimes dades registrades), quan es van demanar 40.293 autoritzacions per edificar, segons el Ministeri de Foment. En total es van arribar a sol·licitar 51.811 visats per executar obra nova, ampliacions i treballs de reforma, un 16% més que en el mateix període de 2017.

Pel que fa a la signatura de noves hipoteques per a la compra d'un habitatge, segons l'INE aquestes van créixer -també de gener a maig- un 10,7%, enfront de 2017, i van aconseguir els 143.963 contractes d'aquest tipus.

Los comentarios están cerrados.