El Tribunal Arbitral, una manera més econòmica i eficaç per resoldre conflictes immobiliaris

El Col·legi Oficial d'Agents Immobiliaris de la província de Tarragona ofereix una alternativa als tribunals en la resolució dels conflictes

En dret, l'arbitratge és una forma de resoldre qüestions sense acudir a la jurisdicció ordinària i trobem regulat, amb caràcter general, a la Llei 60/2003. Les parts, de mutu acord, nomenen un tercer independent que serà l'àrbitre o tribunal arbitral. Aquesta figura serà la que dictarà el laude, d’obligat compliment, l'equivalent a una sentència ferma judicial que es pot donar després de diversos recursos.

Per poder-se sotmetre a l'arbitratge cal formalitzar un acord, que es signa en un conveni arbitral i que ha de constar per escrit. Es pot incloure en forma de clàusula incorporada al contracte, o bé ser un acord independent, annexat al contracte.

El Tribunal Arbitral del COAPI és un servei que permet seguir procediments arbitrals per a la resolució de litigis immobiliaris. José Antonio Mas Flores, president de l’entitat i un dels impulsors d'aquesta iniciativa, assegura que "beneficia totes les parts ja que es tracta d'una alternativa a la lentitud i rigidesa de la justícia ordinària i, en la majoria dels casos, el cost econòmic és molt inferior.” Mas Flores constata que “el tribunal arbitral del col·legi compta amb especialistes amb una àmplia experiència en el sector immobiliari i això garanteix que el laude resolgui el conflicte de la manera més justa per a les parts."

Mas detalla les particularitats de l'arbitratge ofert pel COAPI: "L'arbitratge que ofereix el col·legi és de dret i institucional. Això vol dir que l'àrbitre resoldrà el conflicte aplicant el Dret en comptes de fer servir el seu lleial saber i entendre, intentant aplicar els criteris més justos. L’arbitratge lliure és aquell en què les parts estableixen les regles processals a seguir, en canvi, l’institucional segueix el reglament o estatut de l'entitat a la qual s'ha encomanat l'arbitratge. Per facilitar els processos i l'acord entre les parts, el col·legi compta amb reglaments propis per regir l'arbitratge."

El president del COAPI conclou que el Tribunal és una eina més per als col·legiats però amb un caràcter més pràctic: "Des del col·legi vetllem per la correcció i exactitud de les operacions i mediació entre els interessos de les parts. La nostra obligació és assessorar els col·legiats en matèria de legislació immobiliària i oferir formació i garanties per a l'òptim desenvolupament de la seva activitat. Volem que el servei d'arbitratge esdevingui una eina més per als nostres agents i es puguin beneficiar de la flexibilitat i rapidesa del procediment. D'aquesta manera s'evita el desgast que suposa per a una empresa veure's immersa en llargs i rígids processos judicials."

Pròximament el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona farà un acte de presentació del Tribunal Arbitral adreçat als operadors jurídics, Apis i també al públic en general.

Entradas relacionadas