Entre l’Estat i les CCAA es destinaran 1.770,25 milions d’euros per a subvencions a l’habitatge durant el període 2018-2021

El Ministeri de Foment aportarà 1.373,63 milions d'euros i les Comunitats Autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla 396,62 milions d'euros.

El Consell de Ministres va autoritzar el 27 de juliol, la signatura dels Convenis per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 amb les Comunitats Autònomes i Ceuta i Melilla.

En aquests convenis, el Ministeri de Foment es compromet a aportar 1.373,63 milions d'euros per a subvencions estatals a l'habitatge. L'aportació de Foment està condicionada al cofinançament de les Comunitats Autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Aquest cofinançament compromet, amb la signatura d'aquests convenis, al fet que les Comunitats Autònomes aportin 396,62 milions d'euros per a les mateixes subvencions.

En total, es destinaran 1.770,25 milions d'euros en subvencions estatals a l'habitatge durant el període 2018-2021.

Els convenis se signaran la setmana vinent. A partir de llavors, les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla seran les encarregades de gestionar les subvencions a l'habitatge del Pla Estatal. S'estima que es concediran més de 629.000 ajudes i que la inversió global en rehabilitació i promoció d'habitatges per al lloguer aconseguirà 2.478,62 milions d'euros.

Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

El Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 9 de març, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació i regeneració urbana i rural, a més d'incloure ajudes al lloguer.

En aquest sentit, contempla ajudes per al lloguer d'habitatges a persones els ingressos de les quals, sumant els de tots els membres de la unitat de convivència, no superin 3 vegades l’IPREM. Aquestes ajudes seran de fins al 50% de la renda i per a lloguers de fins a 600 euros/mes i, en alguns supòsits, fins a 900 euros/mes. El límit de l'ajuda és, amb caràcter general, del 40% de la renda. Aquest percentatge s'eleva fins al 50% per als menors de 35 anys i els majors de 65.

Per als joves, s'atorguen, a més, ajudes per a l'adquisició d'habitatge en municipis de menys de 5.000 habitants. També es concedeixen ajudes de fins al 100% de la renda a les persones en situació de desnonament del seu habitatge habitual per al lloguer d'habitatges disponibles de les entitats financeres o altres propietaris.

A més, recull ajudes per a la promoció d'habitatges, ja siguin públiques o privades, destinades al lloguer durant un termini no inferior a 25 anys. Aquests habitatges no poden llogar-se per sobre d'un nivell de renda i es destinaran a famílies amb ingressos limitats.

Així mateix, es concedeixen ajudes a la rehabilitació d’edificis: millora de l'eficiència energètica, conservació i millora de l'accessibilitat d'habitatges i edificis; ajudes a la regeneració i renovació urbana i rural amb esment exprés als supòsits de infravivienda i barraques.

D'altra banda, es concedeixen ajudes a la promoció d'habitatges per a persones grans i persones amb discapacitat a fi de destinar-les al lloguer durant un termini mínim de 40 anys. Es tracta d'habitatges amb instal·lacions i serveis comuns adaptats i amb lloguer limitat. Estan destinades a arrendataris amb ingressos limitats.

El Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 reforça la cooperació i coordinació interadministrativa i fomenta la corresponsabilitat en el finançament i en la gestió en aquesta matèria, la competència exclusiva de la qual és de les administracions autonòmiques i locals.

(Font: La Moncloa)

Los comentarios están cerrados.