Es presenta la nova eina del Registre de Titularitats Reals

María Emilia Adán, la degana de Registradors d'Espanya, ha presentat una nova eina amb la qual es pretén lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Sota el nom “Registro de Titularitats Reals”, es tracta d'un registre sobre la informació de les titulars reals de les societats mercantils (les persones físiques que porten el control de l'empresa de forma directa o indirecta), provinent de les dades publicades del Registre Mercantil.

Aquesta acció es basa en l'Ordre Ministerial 319/2018 del 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, en la qual s'estima que les societats tenen l'obligació d'incloure la identificació del titular real en la presentació dels seus comptes anuals. La mateixa Ordre, respon a les directrius europees: Directives (UE) 2018/843 i 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Aquest Registre és públic i reglat, ajustant-se amb la normativa recent de protecció de dades. També es recorda la creació del CRAB (Centre Registral Antiblanqueig), operatiu des de fa 3 anys i que rep cada any unes  6 mil alertes de possibles casos de blanqueig de capitals. També en aquest àmbit es troba el SEPBLAC, el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Entradas relacionadas