Hisenda manté el calendari i la campanya de la Renda començarà l’1 d’abril tot i el coronavirus

El Ministeri d'Hisenda manté l'1 d'abril l'inici de la campanya de la Renda de 2019, que compta entre les seves novetats amb una simplificació en la consignació dels immobles, segons publica aquest dijous el BOE. Hisenda ha publicat els models de declaració de l'IRPF i l'impost de patrimoni de 2019, el termini de presentació del qual es manté entre l'1 d'abril i el 30 de juny, a pesar que bona part dels tràmits administratius i tributaris s'han vist afectats per la crisi del coronavirus.

«El termini de presentació de l'esborrany de declaració i de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, qualsevol que sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament», tal com s'ha comunicat en el BOE.

Com apunten des d'Hisenda «s'ha considerat especialment important en les circumstàncies actuals mantenir la campanya en les dates previstes perquè com més aviat millor els contribuents puguin rebre les seves devolucions». En el Ministeri insisteixen que «prop del 70% de les declaracions surten a retornar, i que les que salin a ingressar només es comencen a pagar a final de campanya». «A més, prop del 88% de les declaracions es confeccionen per internet. Començant l'1 d'abril, el dia 3 els contribuents començaran a rebre les seves devolucions», consideren.

Entre les novetats de l'esborrany figura la simplificació de la consignació dels immobles propietat del contribuent, que ara figuraran en un únic apartat en el qual s'indicarà l'ús que ha tingut cadascun d'ells durant l'exercici.

Per a facilitar la declaració de les rendes d'immobles que hagin estat llogats, l'esborrany desglossa els conceptes necessaris per a calcular el rendiment net de capital, com a despeses deduïbles o amortització.

També se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent, que figurarà en un apartat separat, i la declaració de rendiments d'activitats econòmiques d'estimació directa.

L'exposició de motius de l'ordre ministerial explica que aquestes modificacions estan en línia amb els objectius de reduir càrregues fiscals indirectes, millorar l'assistència al contribuent i aconseguir una administració tributària més eficient.

Com en l'última campanya, tots els contribuents podran accedir al seu esborrany a través del programa Renda web identificant-se amb certificat electrònic, cl@ve PIN o número de referència, on podran modificar-ho, confirmar-ho i presentar-ho.

A més de per internet, les declaracions es podran presentar per telèfon -a través del pla "Li cridem"- o presencialment en les oficines de l'Agència Tributària.

Font: www.abc.es/economia

Entradas relacionadas