La Generalitat habilita un nou cercador per consultar la vigència de les cèdules d’habitabilitat i els metres quadrats dels habitatges

Aquesta informació és necessària per a poder consultar l’Índex de referència de preus de lloguer

També s’ha habilitat el tràmit per sol·licitar telemàticament còpies de les cèdules vigents

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha habilitat un cercador a la seva pàgina web on es pot consultar la situació en que es troba la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge en concret i els metres quadrats útils que té aquest habitatge.

El cercador permet fer aquesta consulta si es té el número de cèdula o la referència cadastral de l’habitatge objecte de la consulta. Si no es disposa de cap d’aquestes dades, el mateix cercador dirigeix cap a la seu electrònica del cadastre, on es pot consultar la referència cadastral per adreça.

Des que va entrar en vigor la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes,  els contractes d’arrendament d’habitatges dels municipis inclosos dins la declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens no poden superar el preu per metre quadrat útil que consta en l’Índex de referència de preus de lloguer. A més, els anuncis de lloguer d’habitatges han d’incloure en la seva publicitat també aquest Índex.

Aquest nou cercador resulta molt útil perquè es podrà saber si el preu del lloguer és correcte segons el que marca l’Índex, ja que es poden consultar els metres quadrats útils de l’habitatge, que és una informació que conté la cèdula d’habitabilitat, encara que no es disposi físicament d’aquesta.

Nou tràmit telemàtic per a sol·licitar còpies de cèdules d’habitabilitat

Així mateix, des d’avui ja es pot sol·licitar la còpia de la cèdula d’habitabilitat de manera telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits per sol·licitar les cèdules de primeres i segones ocupacions ja fa temps que es poden sol·licitar via telemàtica.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha informat els col·legis d’API, als Administradors de Finques i als Col·legis d’Arquitectes i els d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i  Enginyers de l’edificació de la possibilitat d’efectuar aquest tràmit de manera telemàtica, per tal que ho comuniquin als seus associats.

Entradas relacionadas