Més d’una setantena d’assistents acudeixen a la jornada de formació sobre l’anàlisi de la plusvàlua municipal organitzada pel COAPI i Associació de la província de Tarragona

L'acte es va celebrar el divendres 16 de febrer a les instal·lacions de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona. La jornada, oberta a tothom, estava especialment adreçada als professionals del sector immobiliari i advocats

Els encarregats d'inaugurar la sessió han estat el Sr. Manel Albiac Cruxent, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, i el Sr. Joan Vicenç Rieres, membre de la junta del COAPI i Associació. Han agraït la presència a tots els assistents i han introduït els temes a tractar. Seguidament han presentat els ponents, el Sr. Lluís Briansó Escofet, assessor fiscal del COAPI i Associació i advocat i economista, i la Sra. Irene Mallol Bosch, advocada.

Aquests dos experts en la matèria han estat els encarregats d'impartir la jornada fiscal “Plusvàlua municipal: Anàlisi de l’impost i de la possibilitat de recuperació d’imports pagats”. Durant la primera part de la sessió els ponents han fet l’anàlisi de l'impost i del seu procediment de càlcul. S'ha aprofundit en quins són els supòsits de no subjecció i exempcions de la plusvàlua així com en les característiques dels subjectes passius.

En la segona part de la jornada s'ha analitzat la possibilitat de demanar la devolució de quotes pagades. En els darrers anys els jutjats i tribunals han anat posat de manifest diverses deficiències i incoherències en la seva regulació, fins al punt que en l'actualitat en molts casos és convenient plantejar-se aquesta opció. També s'ha tractat l’existència de buits legals pel que fa a la regulació de la plusvàlua. Briansó i Mallol han acabat la jornada desenvolupant els aspectes pràctics i processals a seguir davant la possibilitat de recuperació dels imports pagats.

Finalment hi ha hagut un torn de preguntes on els assistents han pogut exposar els seus dubtes als ponents. Aquesta formació ha servit per dotar dels coneixements legals necessaris als assistents per a la correcta gestió de l'impost i la recuperació dels imports ja pagats en alguns casos.

La col·laboració entre el COAPI i Associació de Tarragona i el Col·legi d'advocats fa possible que entre les dues entitats es creïn sinergies positives per a ambdós col·lectius.

Entradas relacionadas