Mesures fiscals del reial decret-llei 7/2020 contra l’impacte del coronavirus

Malgrat que la premsa s’ha fet ressò de moltes possibles mesures per a fer front a l’impacte del coronavirus, proposades per sindicats, associacions o altres entitats, les realment reflectides en el Reial Decret-llei 7/2020, publicat el 13 de març, han estat escasses.

Centrant-nos únicament en l’àmbit de les mesures tributàries, us exposem a continuació l’única que regula l’esmentat Reial Decret-llei 7/2020, que és la modificació transitòria de les condicions dels ajornaments de deutes tributaris.

De forma excepcional i limitada en el temps, es modifiquen algunes condicions per a demanar ajornaments dels deutes tributaris que tinguin el termini de presentació entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020. Les principals declaracions que es veuran beneficiades per aquesta mesura seran les trimestrals corresponents al primer trimestre de 2020.

En relació a la regulació que estava vigent, i que ho tornarà a estar per a les declaracions  presentar a partir de l’1 de juny, les diferències pràctiques són les següents:

  • Es poden demanar ajornaments de declaracions de retencions, d’IVA i de pagaments a compte de l’impost sobre societats. La norma general, fora d’aquest període transitori excepcional, és que les declaracions de retencions i pagament a compte de l’impost sobre societats són inajornables, i l’IVA és ajornable només amb determinades condicions.
  • Es diu que els ajornaments sol·licitats es concediran. La norma general és que l’Administració pot decidir si concedir-los o no, tot i que és cert que, a la pràctica, els concedeix sempre que compleixin les condicions per a ser sol·licitats.
  • S’estableix que el termini de l’ajornament serà de sis mesos, i que no es cobraran interessos pels tres primers mesos.

Aquesta mesura no s’aplica als ajornaments que requereixen garantia, és a dir, quan el total de deute ajornat supera els 30.000 euros. Tampoc s’aplica a les empreses que durant 2019 hagin tingut un volum d’operacions superiors a 6.010.121,04 euros.

Los comentarios están cerrados.