Augmenta un 14,6% la taxa anual d’hipoteques sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat

L'import mitjà d'aquestes hipoteques augmenta un 2,1% i se situa en 125.120 euros

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges és de 29.287, un 14,6% més que al juliol de 2017. L'import mitjà és de 125.120 euros, amb un augment del 2,1%. L'import mitjà de les hipoteques inscrites en els registres de la propietat al juliol (procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment) és de 137.766 euros, un 0,6% inferior al del mateix mes de 2017.

Import mitjà hipotecat sobre habitatges en milers d'euros

El valor de les hipoteques constituïdes sobre finques urbanes assoleix els 5.407,3 milions d'euros, un 15,2% més que al juliol de 2017. En habitatges, el capital prestat se situa en 3.664,4 milions, amb un augment anual del 17,0%.

Tipus d'interès de les hipoteques

Per les hipoteques constituïdes sobre el total de finques al juliol, el tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,55% (un 6,3% inferior al de juliol de 2017) i el termini mitjà de 22 anys. El 62,3% de les hipoteques són a tipus d'interès variable i el 37,7% a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,32% per a les hipoteques a tipus variable (un 7,3% menor que al juliol de 2017) i del 3,07% per les de tipus fix (un 5,7% més baix). En les hipoteques constituïdes sobre habitatges, el tipus d'interès mitjà és del 2,59% (un 6,3% inferior al de juliol de 2017) i el termini mitjà de 24 anys. El 59,9% de les hipoteques sobre habitatges es constitueix a tipus variable i el 40,1% a tipus fix. Les hipoteques a tipus fix experimenten un augment del 14,5% en taxa anual. El tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,36% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable (amb un descens del 8,7%) i del 3,00% per les de tipus fix (un 3,9% menor).

Resultats per comunitats autònomes

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al juliol són Comunitat de Madrid (5.713), Andalusia (5.382) i Catalunya (5.120). Les comunitats que presenten les majors taxes de variació anual són Extremadura (38,9%), Comunitat Valenciana i La Rioja (ambdues 28,1%). Les comunitats en les quals es presta més capital per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges són Comunitat de Madrid (990,1 milions d'euros), Catalunya (729,3 milions) i Andalusia (567,5 milions).

Document Estadística d'Hipoteques Juliol 2018_INE

 

Entradas relacionadas