Declaració del lloguer de pisos turístics en l’IRPF

Ha començat la campanya de la Renda 2018 i els més de 20 milions de contribuents espanyols han començat a fer números per a saber quant hauran d'abonar. Una de les novetats d'aquesta campanya de l'IRPF és el control sobre els propietaris de pisos en lloguer, en concret els que obtenen rendes per arrendar immobles a turistes.

En aquesta campanya l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha triplicat en relació a l'any passat -fins a arribar a 700.000- els avisos a propietaris de pisos per a informar-los que Hisenda sap que obtenen rendes per un lloguer i que és la seva obligació tributar per aquests ingressos.

Els tècnics del Ministeri han alertat del frau fiscal que es produeix a Espanya en relació amb els lloguers, especialment els turístics, i que hauria de tributar-se a través de l'Impost sobre la Renda (en el cas de particulars) o de Societats (en el cas d'empreses).

La proliferació dels apartaments turístics en els últims anys en moltes ciutats espanyoles s'ha convertit en un autèntic fenomen social i econòmic. La irrupció d'aquesta fórmula ha incrementat sensiblement l'oferta turística en moltes destinacions, igual que per a molts propietaris s'ha convertit en una interessant font d'ingressos.

L'1 de gener de 2018, va entrar en vigor l'obligació d'informar amb caràcter trimestral sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics per part de les denominades “plataformes col·laboratives”. Així, aquelles entitats que prestin servei d'intermediació hauran de posar a la disposició de l'Administració tributària, amb caràcter trimestral, la següent informació obligatòria: identificació del titular de l'habitatge i de les persones cessionàries, identificació de l'immoble amb especificació de la referència cadastral, nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístics, així com la data d'inici de la cessió i import percebut pel titular.

Plataformes com Airbnb, HomeAway, Booking, Wimdu o Niumb tenen l'obligació de transmetre directament a Hisenda la informació sobre reserves i transaccions entre inquilins i amfitrions d'aquests immobles des del passat 1 de gener.

Pel que els tècnics d'Hisenda recorden que els contribuents tenen l'obligació de tributar per tots els seus ingressos tal com marca la llei, també per les rendes de lloguers, incloent els turístics. Igualment, adverteixen que “no declarar correctament els ingressos per lloguers pot derivar en sancions greus“.

En primer lloc, els contribuents que declarin tenir un habitatge en lloguer en la seva autoliquidació de l'IRPF poden acollir-se a la reducció del 60%. Si això no es declara d'inici i Hisenda ho detecta, s'haurà de tributar pel 100% del rendiment del lloguer.
Els apartaments turístics no gaudeixen d'aquesta reducció i tributen per la totalitat de l'import del lloguer.

En segon lloc, si la AEAT detecta que la declaració no s'ha produït o s'ha fet de forma irregular, s'aplicarà una sanció consistent en l'abonament dels rendiments no declarats anteriorment, a més d'un recàrrec de el 50% i el 150% de l'import amagat al fisc, en funció de si la falta ha estat lleu, greu o molt greu.

Font: Inmonews.es

Entradas relacionadas