La compravenda d’habitatge es va incrementar lleugerament al setembre de 2018 un 0,2% interanual i el seu preu un 2,5%

Compravenda d'habitatge
La compravenda d'habitatge es va situar al setembre en 41.519 transaccions, la qual cosa suposa un lleuger augment interanual del 0,2%.
La mitjana de preu per m2 dels habitatges venuts va ser d'1.429 €, la qual cosa suposa un increment del 2,5%.

Préstecs hipotecaris
Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'un habitatge van augmentar un 8,4% interanual al setembre, fins als 18.670 nous préstecs.
La seva quantia mitjana va experimentar un increment del 2,7% en termes interanuals, fins als 139.229 €.

Constitució de societats
El nombre de societats constituïdes al setembre va ser de 6.710, la qual cosa representa una caiguda interanual del 8,9%.
El capital mitjà de les mateixes es va reduir un 7,1%, fins als 16.250 €.

CIE: Informe_analitico_correspondiente_a_datos_de_septiembre_de_2018

Los comentarios están cerrados.