S’aprova la constitució de l’Associació Empresarial dels Agents de la Propietat Immobiliària

El Consell General de Col·legis API ha aprovat la creació de l'Associació Empresarial dels Agents de la Propietat Immobiliària i Empreses del sector immobiliari, una estructura jurídica associativa paral·lela i vinculada al propi Consell General. L'objectiu és coordinar i aglutinar a totes les associacions provincials de Col·legis API que s'estan creant en diferents territoris. Un altre objectiu és crear la necessària plataforma global de la intermediació immobiliària a Espanya amb l'accés progressiu d'altres col·lectius, empreses i associacions, sota requisits de formació i experiència. A més, el seu caràcter empresarial li permetrà a més participar en la negociació dels convenis col·lectius.

Molts professionals immobiliaris actius no poden colegiarse com API per no reunir els requisits de l'art.1 del RD 1294/2007, la qual cosa ha portat a una dotzena de col·legis a constituir associacions vinculades (ASAPIS) per aglutinar als professionals capacitats, qualificats, solvents i responsables de cada província. Fins avui els col·legis de Tarragona, València, Alacant, Barcelona, Murcia, Balears, Astúries, Madrid, Girona, Sevilla, Extremadura i Aragó, ja disposen de ASAPIS. A més, complementa a aquest objectiu les regulacions autonòmiques de l'activitat immobiliària, a Catalunya vigent des de 2010 i en altres comunitats en procés, que “homologaran” a molts professionals agents immobiliaris de cada província.

Llegir-ne més...

Los comentarios están cerrados.