Se signa el conveni de col•laboració entre el COAPI i l’ICAR per compartir serveis bàsics de formació

Aquest dimecres, 18 de gener, s'ha signat el conveni de col•laboració entre el Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona (COAPI) i l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Reus (ICAR). Aquest conveni contempla la reciprocitat en la prestació de serveis bàsics entre els col•legiats de totes dues institucions.
El document signat és una declaració explícita de la voluntat de trobar fórmules de col•laboració i cooperació entre les institucions. Entre d'altres, el conveni permet participar als col•legiats d'ambdós col•legis en les activitats formatives.
La signatura s'ha produït a la Seu de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Reus, i ha comptat amb la presència del president del Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Antonio Mas Flores, i de la degana de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Reus, Encarnación Ordun

Entradas relacionadas