LA TEVA BORSA IMMOBILIÀRIA COMPARTIDA


COMPARTEIX ELS TEUS IMMOBLES I SOL•LICITUDS DE FORMA SENZILLA, AMPLIA LA TEVA XARXA DE CONTACTES, POTENCIA EL TEU NEGOCI.

Us presentem la nova Borsa immobiliària del col•legi i associació d'agents de la propietat immobiliària de TARRAGONA, una àrea on compartir amb els companys immobles i sol•licituds, de forma senzilla i ràpida. Participa en aquest gran projecte.

 

El col•legi ha signat un acord de col•laboració amb l'empresa Fòrum Empresarial (www.foroempresarial.es i www.inmopc.com), per a l'activació de la borsa immobiliària que permetrà compartir els immobles i sol•licituds amb altres col•legiats i exposar la seva oferta immobiliària al portal immobiliari del propi col•legi.

A més l'acord amb Fòrum Empresarial permetrà als col•legiats aconseguir el CRM Immobiliari INMOPC, o el disseny de les seves pàgines web, amb un descompte del 15% de pvp. MAS INFO »

PREGUNTES PRINCIPALS:

QUANT COSTA?. És Gratuït, el Col•legi assumeix tot el seu desenvolupament i implantació.
Hi ha alguns serveis, com la importació automàtica d'immobles des dels CRM de les agències, el col•legiat/associats ha de contractar un servei premiun de 10 € / mes.

COM EM DONO D'ALTA?. Cal fer la sol•licitud a la secretaria del col•legi, que autoritzarà a Fòrum Empresarial a la seva activació.

COM FUNCIONA?. Podré compartir immobles i demandes amb altres col•legiats de forma senzilla. La borsa inclou complets manuals i vídeos per al seu correcte funcionament.

PUBLICARÉ AL PORTAL DEL COL•LEGI?. Per defecte els immobles compartits es publicaran al portal immobiliari del col•legi, encara que si ho desitgem podem desactivar aquesta opció per immoble.

QUI DÓNA EL SUPORT TÈCNIC?. El dóna el departament tècnic de Fòrum Empresarial, per telèfon o per ajuda en línia.

TUTORIALS EN VIDEO I PDF:

Si ho desitja podrà accedir a alguns vídeos informatius de la borsa immobiliària o descarregar-se un manual bàsic de funcionament:

- VIDEOS TUTORIALS:
http://www.foroempresarial.es/manual/manual_mls/

- MANUAL EN PDF:
http://www.foroempresarial.es/manual/manual-bolsa.pdf

 

PRINCIPALS UTILITATS DE LA BORSA IMMOBILIÀRIA COMPARTIDA:

ALTA A LA BORSA IMMOBILIÀRIA DEL COL•LEGI:

Per procedir a l'alta, hauran de dirigir-se a la secretaria del col•legi i sol•licitar la seva activació. El col•legi enviarà l'ordre de la seva activació i en 24 hores rebrà un correu electrònic amb les claus d'accés i manuals formatius per al seu ús.

ACCÉS A LA BORSA DES DEL COL.LEGI:

L'accés a la borsa immobiliària es pot fer des del web del col•legi en el menú superior pressionarem el botó INTRANET i tot seguit el ACCÉS BORSA IMMOBILIÀRIA. S’haurà d'identificar amb codi d'empresa, usuari i contrasenya. Aquells col•legiats o associats que tinguin contractat nostra aplicació immobiliària INMOPC accediran directament des de la seva aplicació, sense haver de identificar-se prèviament.

 

mls bolsa inmobiliaria

 

PANTALLA D'INICI

Serà la pantalla de benvinguda al sistema i ens permetrà accedir a les diferents seccions del programa d'una manera senzilla i intuïtiva.
Es divideix en els següents apartats:

bolsa-inmobiliaria-inmop

- MENÚ SUPERIOR

La zona superior es mantindrà visible en tot moment, permetent-nos accedir a les principals àrees de forma senzilla, a més de l'accés a Home, Immobles, Demandes, Cites, Ajuda, Altres i Sortir.

MLS bolsa superior

 

GESTIÓ D'IMMOBLES

 

La borsa immobiliària ens permetrà compartir de forma senzilla i ràpida immobles amb la resta de les agències immobiliàries. On podrem publicar els nostres immobles i accedir als dels nostres companys.

MLs Bolsa Inmuebles

- LLISTAT D'IMMOBLES

En el llistat d'immobles, se'ns desplegarà a l'esquerra els criteris de recerca i al centre el llistat d'immobles en funció dels filtres realitzats.

- ENVIAMENT DE EMAIL AMB IMMOBLES

Des del llistat d'immobles, podrem seleccionar els nostres immobles i els d'altres agències de forma senzilla i enviar-lo per email als nostres clients. Aquests rebran un correu electrònic amb la nostra imatge corporativa i amb l'accés a les fitxes públiques dels immobles, sense identificar en cap moment a què agència pertanyen. També podrem imprimir llistats i fitxes independents.

MLS inmobiliaria Email

- ALTA D'IMMOBLES MANUAL O AUTOMÀTICA DES DEL SEU SOFTWARE IMMOBILIARI

Si ho desitja podrà exportar de forma automàtica tots els seus immobles compartits a la borsa, sempre que el seu programa immobiliari generi un XML amb format Kyero 3.0. Si no té aquesta opció podrà donar d'alta els seus immobles de forma molt senzilla i ràpida en menys de dos minuts.

Mls Bolsa Imprimir Listado

- FITXA IMMOBLE

La fitxa de l'immoble és molt completa i ens permetrà ingressar les principals característiques de l'immoble, es dividirà en les següents seccions: Ubicació, Situació, Distribució, Superfície, Qualitats, Observació Pública, Observació Privada, Geolocalització, Característiques i Comentaris.

Les principals utilitats que es pot fer amb els immobles són:

- Enviament per E-mail: Podrem enviar la fitxa pública de l'immoble als nostres clients, amb diferents formats i idiomes.
- Cruïlla: Ens indicarà les demandes d'altres agències que casen amb el nostre immoble.
- Publicitat: Ens servirà per controlar on volem publicitar l'immoble, en què portals.
- Galeria: Gestió d'imatges i vídeos.
- Cites: Gestió de cites i peticions amb aquest immoble.
- Alta Demanda: Ens donarà d'alta una demanda, amb les característiques d'aquest immoble.
- Sms: Ens permetrà enviar la fitxa a demandants per Sms.
- Swap: Ens permetrà enviar la fitxa per Swasp.
- Impressió: De taula aparadors, privades i altres documents

- GALERIA D'IMATGES, VÍDEOS I 360

Es poden pujar als immobles il•limitades imatges, vídeos i fotografies 360º que permetrà als clients una percepció nova dels immobles. Es poden ordenar les preferències, els títols de les imatges, si són públiques o privades.

Mls Bolsa Inmobiliaria Galería

- FITXA IMMOBLE MEVA O D’UNA ALTRA AGÈNCIA

Les fitxes dels immobles, seran diferents, si l'immoble és nostre o d'una altra agència. Si és el nostre accedirem a una pantalla molt completa amb un menú d'utilitats ampli a la dreta, en canvi si no és el nostre l'únic ens sortirà una fitxa pública i utilitats molt concretes al menú superior, com enviar la fitxa per email, imprimir-la, sol•licitar una cita.

- IMPRESSIÓ DESDES FITXES D’IMMOBLES

La borsa ens permetrà imprimir atractives fitxes d'aparador, notes de visita i contractes, amb independència que els immobles siguin nostres o no.

Ficha Publica o Privada MLS
Mls Bolsa Impresión Fichas

- ENCREUAMENT AUTOMÀTIC DE DEMANDES I IMMOBLES

La borsa immobiliària ens permetrà creuar automàticament nostre immoble amb les demandes disponibles nostres i d'altres agències, e les quals coincideixen les característiques amb les de l'immoble seleccionat. Se li enviarà un correu electrònic d'avís a totes les agències immobiliàries amb demandes que creuin, indicant-los que hi ha un immoble nou que creua amb les seves demandes actives.

Mls Bolsa Inmobiliaria Cruce

GESTIÓ DE DEMANDES

 

La borsa immobiliària ens permetrà compartir també les nostres demandes de forma senzilla amb la resta de les agències immobiliàries. Permetent creus automàtics que ens avisin d'immobles nous que creuin amb les nostres demandes.

LLISTAT DE DEMANDES

 

En el llistat d'immobles, se'ns desplegarà a l'esquerra els criteris de recerca i al centre el llistat d'immobles en funció dels filtres realitzats.

Listado de Demandas MLS

- ENVIAMENT DE EMAIL DE IMMOBLES A les DEMANDES

Des del llistat de demandes, podrem seleccionar demandes d'altres agències i enviar-los un correu electrònic a aquestes agències amb un immoble determinat que creuin amb les seves demandes, d'aquesta manera tan senzilla li posarem informar dels nostres immobles. També podrem seleccionar demandes nostres i enviar-immobles del seu interès.

- ALTA DE DEMANDES

Podrà donar d'alta les seves demandes en menys de dos minuts, sense necessitat de posar les dades dels clients.

Demanda ALta desde Bolsa Inmobiliaria

- FITXA DEMANDA COMPARTIDA

La fitxa de la demanda, ens permetrà ingressar les principals preferències de la demanda, es dividirà en les següents seccions: Ubicació, Situació, Distribució, Superfície, Observació Privada.

Les principals utilitats que es pot fer amb les demandes són:

- Enviament per E-mail: Podrem enviar fitxes públiques d'immobles amb diferents formats i idiomes.
- Cruïlla: Ens indicarà els immobles d'altres agències que casen amb la nostra demanda.
- Cites: Gestió de cites i peticions amb la demanda.

Les fitxes de les demandes, seran diferents, sense la demanda és nostra o d'una altra agència. Si és la nostra accedirem a una pantalla molt completa amb un menú d'utilitats ampli a la dreta, en canvi si no és el nostre l'únic ens sortirà una fitxa pública i utilitats mi concretes en el menú superior.

Ficha demanda en MLS

- ENCREUAMENT AUTOMÀTIC D'IMMOBLES

A l'entrar a la nostra demanda, podrem creuar automàticament amb els immobles disponibles d'altres agències, les característiques coincideixin amb les de la demanda seleccionada. Se li enviarà un correu electrònic d'avís a totes les agències immobiliàries amb immobles que creuin, indicant-los que hi ha una demanda nova que creua amb els seus immobles actius.

Mls Inmobiliaria Cruce Demanda

CITES ONLINE EN ELS IMMOBLES

Les cites ens permetrà la comunicació amb la immobiliària gestora de l'immoble respecte a una petició sobre el mateix. Tota la informació que indiquem es quedarà guardada en el sistema i no es pot modificar per cap part, valent com a prova en cas d'un conflicte d'interessos. p.e., podem sol•licitar una cita per a una data concreta on indiquem les dades bàsic del nostre client. Si després es realitza l'operació i la immobiliària gestora no compleix els seus compromisos, podrem utilitzar la informació del sistema com a prova de l'existència de vinculació comercial.

En el llistat de les cites, ens sortiran aquelles on hàgim participat ja sigui com a demandant d'informació o com a immobiliària gestora.

Mls Gestión Citas

- SOL•LICITUD DE PETICIÓ O CITA

Dins de la fitxa d'immoble d'una altra agència, podrem sol•licitar-li una cita, si nos interessa més informació de l'immoble o anar a visitar-lo, podent identificar el client si ho desitgem. Aquesta sol•licitud s'enviarà a l'agència per email, a més de tenir-la en les seves cites a la borsa.
Cita Mls Inmobiliaria

- VISUALITZACIÓ IMMOBLE

Podem veure les cites i el seu resultat o comentaris realitzats entre l'agència.

Petición Mls Inmobiliaria

 

ALTRES UTILITATS DE LA BORSA

Al menú superior apareixerà l'opció Altres, on podrem accedir a altres utilitats de la borsa:

Menu Superior Mls Inmobiliario

- SINCRONITZACIÓ AMB LA SEVA WEB

Si ho desitja podrà publicar a la seva pàgina web, els motors de la borsa immobiliària, amb l'avantatge que qualsevol petició la rebrà vostè, amb independència de la immobiliària que el gestioni realment.

- DADES DE L'AGÈNCIA

On exposarem les dades de l'agència, podent modificar-lo.

Empresa en la Mls Inmobiliaria

- REGISTRE D'AGENTS AUTORITZATS

Podrem accedir a les dades de contactes dels diferents comercials de cada agència, amb les seves dades de contacte.

Lista Agencia Bolsa

- ESTADÍSTIQUES DE LA BORSA

Es podran treure diferents informes de l'evolució dels preus, de les operacions realitzades, dels preus per zona.

- CÒPIES DE SEGURETAT

Es poden descarregar les còpies de seguretat dels immobles compartits.

Contacte

Si desitja rebre informació o té algun dubte sobre la BORSA IMMOBILIÀRIA, ompli el següent formulari, enviant-nos un e-mail a info@apitarragona.com o trucant-nos al 977 23 58 20, estarem encantats de poder ajudar-lo.

En compliment de les disposicions de la LOPD 15/1999 en omplir aquest formulari dóna el seu consentiment perquè les seves dades s'incorporin a un fitxer automatitzat de dades, l'única finalitat és la de poder contactar amb vostè i informar sobre les qüestions que ens planteja . Se li informa que pot exercir dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, per la qual cosa pot dirigir-se a info@apitarragona.com. Les seves dades mai seran subministrades a tercers sota cap concepte, no rebrà cap publicitat ni qualsevol altra informació no sol·licitada expressament a info@apitarragona.com. El responsable del fitxer és www.apitarragona.com amb domicili C / Cañellas N º 3, 1r Tarragona Catalunya 43001 Espanya

¿Accepta les condicions legals?    Accepto

 

ENS TROBEM

Col•legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona

 

C/ Cañellas Nº3, 1º Tarragona Catalunya 43001 Espanya
Telèfon: 977 23 58 20 Fax: 977 24 33 21 

 

O envia'ns un correu a  info@apitarragona.com.