Equip de gestió Coapi Tarragona

ÀREA DE GERÈNCIA

Puri Clarasó Robert
Gerent
Tel. 977/235820
E-mail gerencia@apitarragona.com

ÀREA TÈCNICA
Beatriz Jiménez Pizarro
Secretària Direcció
Tel. 977/235820
E-mail info@apitarragona.com

ÀREA JURÍDICA
Sara Blanco García
Advocada.
Assessora jurídica del COAPI

Tel. 977/235820

ÀREA FISCAL
Lluís Briansó Escofet Economista.
Asesor fiscal del COAPI

Tel. 977/235820

ÀREA COMUNICACIÓ

Mediacat Comunicació
Tel. 977/235820