#8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores

Com cada 8 de març, milions de dones d’arreu del món surten al carrer per a protagonitzar una vaga feminista. Són Rebels, Resistents i Referents. Tot i això, sembla que només se’ls doni veu un dia l’any. Malauradament, tot i els avenços aconseguits els darrers anys, encara són molts els drets que no se’ls hi garanteixen plenament.

El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, a part d’oprimir les dones a través de relacions de poder de gènere, també afavoreix a les desigualtats materials com ara la segregació del mercat laboral amb sous i condicions laborals molt més precaris. Per exemple, en les activitats immobiliàries la taxa de feminització ha aconseguit situar-se al 52,9%, segons les dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat. Tot i això, dins el col·lectiu API les dones només representen el 32%, fet que indica que el sector immobiliari encara no ha aconseguit trencar el sostre de vidre. En definitiva, el patriarcat ho contamina tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que  són, al mateix moment, les violències masclistes que es produeixen constantment durant el nostre dia a dia i que massa sovint queden invisibilitzades sota el paraigües de la “normalització”.

Davant la inqüestionable aportació de les dones en el sector immobiliari, des del Consell de Col·legis Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària, (COAPI), de Catalunya, integrat pels quatre Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, demanem, en primer lloc, que tots els membres del nostre col·lectiu treballin per garantir  una normativa paritària que vetlli per una participació equilibrada de dones i homes en les posicions de poder i de presa de decisions.

En segon lloc, reclamem la responsabilitat dels homes per identificar i rebutjar qualsevol actitud de violència masclista. El silenci ens fa còmplices a tots i és imprescindible alçar la veu en situacions d’injustícia. Ara també és feina dels homes tenir un paper actiu en la lluita feminista, perquè cal tenir clar que el feminisme és per a tothom.

Finalment, demanem a les institucions que estiguin a l’altura del moviment feminista. Fins ara, han sigut les dones i les seves reivindicacions les que han aconseguit fer petits canvis, però cal que les polítiques públiques siguin capaces de donar resposta per avançar cap a una transformació feminista que serà, al mateix temps, una transformació social més real i justa.

#8M

Entradas relacionadas