Estadística d’Hipoteques. Novembre 2019

El nombre d'hipoteques sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat és de 29.146, un 0,5% menys en taxa anual
L'import mitjà d'aquestes hipoteques disminueix un 0,9% i se situa en 129.753 euros

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges és de 29.146, un 0,5% menys que al novembre de 2018. L'import mitjà és de 129.753 euros, amb un descens del 0,9%.
L'import mitjà de les hipoteques sobre el total de finques inscrites en els registres de la propietat al novembre (procedents d'escriptures públiques realitzades anteriorment) és de 137.068 euros, un 4,3% inferior al del mateix mes de 2018.

El valor de les hipoteques constituïdes sobre finques urbanes arriba als 5.581,3 milions d'euros, un 2,7% menys que al novembre de 2018. En habitatges, el capital prestat se situa en 3.781,8 milions, amb un descens anual del 1,4%.

Per naturalesa de la finca, les hipoteques constituïdes sobre habitatges concentren el 65,8% del capital total prestat el mes de novembre.

Tipus d'interès de les hipoteques

Per a les hipoteques constituïdes sobre el total de finques al novembre, el tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,40% (un 8,6% inferior al de novembre de 2018) i el termini mitjà de 22 anys. El 60,3% de les hipoteques són a tipus d'interès variable i el 39,7% a tipus fix.

El tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,07% per a les hipoteques a tipus variable (un 14,9% menor que al novembre de 2018) i del 3,01% per a les de tipus fix (un 2,8% més baix).
En les hipoteques constituïdes sobre habitatges, el tipus d'interès mitjà és del 2,47% (un 6,1% inferior al de novembre de 2018) i el termini mitjà de 24 anys. El 57,3% de les hipoteques sobre habitatges es constitueix a tipus variable i el 42,7% a tipus fix.
El tipus d'interès mitjà a l'inici és del 2,15% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable (amb un descens del 12,1%) i del 3,01% per a les de tipus fix (un 0,3% major).

Llegir el document complet aquí >>>

Entradas relacionadas