Expedients sancionadors a Barcelona per l’incompliment de la llei de regulació dels lloguers

A la ciutat de Tarragona l'òrgan competent no ha obert cap expedient ni ha detectat infraccions

Més d'una trentena d'expedients sancionadors a plataformes d'anuncis i immobiliàries per incomplir la llei de regulació dels lloguers han estat oberts per l'Ajuntament de Barcelona. La majoria d'infraccions són per no fer constar l'índex de referència que marca la Generalitat. Només s'ha sancionat una propietat per firmar un contracte per sobre de l'import permès.

El Col·legi i Associació de Tarragona s'ha posat en contacte amb la regidoria d'habitatge de l'Ajuntament de Tarragona per analitzar la situació a la ciutat. Ara com ara no s'ha obert cap expedient sancionador, però existeix un compromís ferm de treballar la problemàtica del mercat del lloguer i les seves derivades conjuntament amb el COAPI i Associació de Tarragona.

L'índex de referència de preus de lloguer o l'import de la renda del contracte anterior han de constar obligatòriament en la publicitat dels habitatges oferits segons la normativa de contenció de rendes. La competència sancionadora en aquest àmbit és de la Generalitat de Catalunya, però els Ajuntaments poden actuar de manera subsidiària a través de les oficines municipals d'habitatge o els organs competents sempre que disposin del tècnic competent.

El col·lectiu d'apis coincideix que les xifres constaten que hi ha un percentatge molt baix d'incompliment de la norma. Hèctor Guasch, vicepresident del COAPI i Associació de Tarragona afirma que "La liberalització de l'exercici de la professió de la intermediació immobiliària fa que qualsevol pugui publicitar habitatges per al seu arrendament sense el coneixement adequat de la legislació, fet que pot portar a incomplir-la, posant en risc així al consumidor/client."

D'altra banda remarca que "La llei sobre la renda dels lloguers es va fer sense comptar amb tots els agents implicats coneixedors del mercat i les necessitats de totes les parts, ara veurem les conseqüències d'una llei plena de mancances feta a correcuita". Cal recordar que el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 i 18 i disposicions addicionals primera i quarta de la Llei de Catalunya 11/2020 i es troba en mans del Tribunal Constitucional.

Entradas relacionadas