Un centenar de professionals, col·legiats i associats, de la propietat immobiliària van participar dimarts en una jornada formativa sobre legislació en arrendaments d’habitatges

El Col·legi i Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de la província de Tarragona ha organitzat novament una formació pràctica i necessària per a l'adaptació al canviant mercat de les operacions immobiliàries

La jornada "Els arrendaments d'habitatge després de les reformes dels decrets llei 21/2018 i 7/2019" s'ha celebrat al Col·legi d'Advocats de Tarragona i ha comptat amb un ponent de luxe, el magistrat Sr. Joan Perarnau Moya.

Durant els darrers mesos la legislació referent a l'arrendament d'habitatges ha estat modificada fins a quatre ocasions. Les diverses aprovacions de la regulació han generat confusió a l'hora de realitzar les transaccions i actualitzar-se al règim jurídic aplicable en cada moment.

El magistrat i professor de dret processal de la Universitat Rovira i Virgili, el Sr. Joan Perarnau Moya ha fet una exposició sistematitzada i clara de les reformes realitzades mitjançant els decrets llei 21/2018 i 7/2019 en matèria d'arrendaments d'habitatge.

L'objectiu d'aquesta jornada ha estat exposar de manera escèptica però fàcilment comprensible la manera com queden regulats els arrendaments segons la data en què s'han realitzat, quin ha estat el règim jurídic aplicable i les diferències que han suposat les reformes en aquests aspectes.

El President del COAPI i Associació, Josep Antoni Mas Flores ha obert la jornada exposant la importància de l'actualització i les formacions per ser capaços d'entendre els canvis que es produeixen en el mercat de la compravenda immobiliària per donar un servei professional i seguretat jurídica als clients.

Mas ha destacat la dificultat que suposarà en un futur la revisió dels contractes signats en les dates actuals. Uns mesos en què els canvis en el règim jurídic s'han produït en un termini de temps curt i que obligaran als APIs a ser especialment curosos i entendre bé les modificacions i les seves conseqüències jurídiques.

El magistrat ha conclòs la seva ponència amb una valoració personal on, veien les problemàtiques actuals per accedir a un habitatge digne calen polítiques que fomentin l'habitatge social.

Entradas relacionadas