Sobre El Col•legi

El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de la província de Tarragona, és una Corporació de Dret Públic amb capacitat per a ser titular de tota classe de Drets i Obligacions.

Com Col·legiar-se Funcions del Col·legiat

about image

Bienvenidos al Colegio y Asociación API Tarragona

El COAPI de Tarragona agrupa el col•lectiu professional d'Agents de la Propietat col•legiats i associats i els defensa i representa davant les institucions des de l'any 1949..

Com a Corporació de Dret Públic vetlla per la defensa dels usuaris i consumidors i s'estableix en defensa dels interessos dels Agents de la Propietat Immobiliària i en el prestigi de la professió..

El nostre col·legi i associació treballa per a donar les màximes garanties als consumidors de manera que tots els nostres col·legiats se sotmeten a un codi deontològic i posseeixen un número d'inscripció en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, obligatori per a l'exercici de l'activitat immobiliària a Catalunya.

Veure el nostre CODI DEONTOLÒGIC