Vies De Reclamació

Del Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona:

Del Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona:
En cas de conflicte amb un col•legiat/a o amb el Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona pot utilitzar-se la següent via:

about image


TRAMITACIÓ DE QUEIXES O RECLAMACIONS DAVANT EL COL•LEGI

Si és el seu desig formular alguna queixa o reclamació relacionades amb l'activitat professional d'un Agent de la Propietat Inmobilària de Tarragona col•legiat/a o amb l'activitat del Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona: Emplenar a aquest efecte una Instància que almenys haurà de contenir a:

» Fets objecte de la queixa o reclamació.
» Persona que ho presenta degudament identificada amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, codi postal i telèfons de contacte.
» En el supòsit en el qual actuï en nom d'una altra persona o entitat haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació de qui presenta la queixa o reclamació.
» Dades del col•legiat/a a la qui la queixa o reclamació es refereixi.
» Aquest escrit podrà ser enviat info@apitarragona.com o presentat en la secretaria del Col•legi, C/ Cañellas nº3, 1er piso, 43001 - Tarragona.

 

about image


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals recollits seran incorporats i tractats en un fitxer, la finalitat del qual és la gestió del servei d'informació, consultes i reclamacions, i no podran ser cedits, excepte les cessions previstes en la Llei. L'òrgan responsable del fitxer és el Col•legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona i l'adreça on l'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el mateix és al Calle Cañellas nº3, 1er piso, 43001 - Tarragona, de tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal